Latvian English

Pārdaugavas Mūzikas un mākslas skola

Mūzikas nodaļa

Pārdaugavas Mūzikas un mākslas skolas Mūzikas nodaļā var apgūt īsteno 2020. gadā akreditētās

profesionālās ievirzes izglītības programmas:

 • Taustiņinstrumentu spēle – klavierspēle (8 gadu programma), akordeona spēle (6 gadu programma);
 • Stīgu instrumentu spēle – vijoles, alta, čella spēle (8 gadu programma), ģitāras, kokles, kontrabasa spēle (6 gadu programma);
 • Pūšaminstrumentu spēle – flautas, obojas, klarnetes, fagota, saksofona, mežraga, trompetes, trombona, tenora, eifonija un tubas spēle (6 gadu programma);
 • Sitaminstrumentu spēle (6 gadu programma);
 • Vokālā mūzika, kora klase (8 gadu programma).

2009. gada jūnijā skola licencēja profesionālās ievirzes izglītības programmas 30V, kas ļauj sekmīgākajiem audzēkņiem turpināt izglītību 10., 11., 12. klasē izvēlētajā specialitātē, un ļauj sagatavoties iestājpārbaudījumiem mūzikas augstskolās.

 

Pirms profesionālās ievirzes programmas apgūšanas, piedāvājam 1 gadu apgūt mūzikas pamatus sagatavošanas klasē.

 

Apmācības sistēmas pamatā ir individuāla apmācība un nodarbības grupās, kuru ietvaros:

 • veicina audzēkņa muzikālo, intelektuālo un emocionālo spēju attīstību,
 • motivē audzēkni sagatavoties profesionālās vidējās un augstākās mūzikas izglītības ieguvei,
 • attīsta jaunrades spējas mūzikā,
 • attīsta spējas orientēties mūzikas žanros un stilos,
 • sekmē audzēkņa veidošanos par garīgi attīstītu, brīvu, atbildīgu un radošu personību, kultūras radītāju un izglītotu kultūras patērētāju,
 • veido audzēkņa pozitīvu attieksmi pret līdzcilvēkiem.

 

Kā mūs atrast

Kontaktinformācija

Sazinies ar mums!

+371 67181041 Graudu iela 59, Rīga, Latvija