Latvian English

Pārdaugavas Mūzikas un mākslas skola

Uzņemšana Mūzikas nodaļā

 

Profesionālās ievirzes izglītības programmā vai sagatavošanas klasē ir jākārto iestājpārbaudījums, kurā vērtē bērna vispārējās muzikālās dzirdes attīstību, muzikālo atmiņu un ritma izjūtu.

 

Muzikālā dzirde:

 • nodziedāt paša izvēlētu dziesmiņu,
 • atkārtot skaņas ar balsi uz zilbes “la” vai “ta”.

Muzikālā atmiņa:

 • ar balsi uz zilbes atkārtot nospēlēto melodiju.

Ritma izjūta:

 • noplaukšķināt spēlētās melodijas ritmu.

Skola uzņem audzēkņus sagatavošanas klasē vecumā no 6 – 8 gadiem, 6 gadu profesionālās ievirzes izglītības programmā vecumā no 7 - 12 gadiem un 8 gadu profesionālās ievirzes izglītības programmā vecumā no 7 – 9 gadiem, kā arī 30v programmās (10-12.kl.). Sīkāka informācija sadaļā Mūzika.

Lai pieteiktu bērnu mūzikas skolā, ir jāiesniedz zemāk norādītie dokumenti:

 • iesniegums un pielikums iesniegumam par datu apstrādi. Lejuplādē šeit
 • ģimenes ārsta izziņa 027/u par atļauju palielināt slodzi, apgūstot mūzikas programmu
 • dzimšanas apliecības kopija ar apliecinājumu: “Iesniedzu glabāšanai Pārdaugavas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņa personas lietā.” Vecāka pašrocīgais vai e-paraksts, paraksta atšifrējums.

Dokumentus var iesniegt:

 • digitāli, parakstot dokumentus ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot uz e-pastu: pmms@riga.lv
 • pastkastītē pie skolas ieejas (papīra formātā)
 • klātienē, piesakoties uz konkrētu laiku pa tālruni 67181044

Informācija par mācību procesu mūzikas izglītības programmā zvanot pa tālruni 67181042 (direktores vietniece mūzikas izglītības jomā) vai rakstot uz e-pastu: pmms@riga.lv

 

Uzņemšana Mākslas nodaļā

 

Profesionālās ievirzes izglītības programmā ir jākārto iestājpārbaudījums klātienē. Skola uzņem audzēkņus 6 gadu mācību programmā  “Vizuāli plastiskā māksla” vecumā no 9 - 13 gadiem. 

Sagatavošanas klasē Vizuāli plastiskā māksla (zīmēšana un gleznošana) piedāvājam mācīties 6 - 9 gadus veciem bērniem. Papildus info skatīt sadaļā Mūžizglītība

Lai pieteiktu bērnu profesionālās izglītības programmā, ir jāiesniedz zemāk norādītie dokumenti:

 • iesniegums un pielikums iesniegumam par datu apstrādi. Lejuplādē šeit
 • ģimenes ārsta izziņa 027/u par atļauju palielināt slodzi, apgūstot mākslas programmu
 • dzimšanas apliecības kopija ar apliecinājumu: “Iesniedzu glabāšanai Pārdaugavas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņa personas lietā.” Vecāka pašrocīgais vai e-paraksts, paraksta atšifrējums.

Dokumentus var iesniegt:

 • digitāli, parakstot dokumentus ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot uz e-pastu: pmms@riga.lv
 • ievietojot pastkastītē pie skolas ieejas (papīra formātā)
 • klātienē, piesakoties uz konkrētu laiku pa tālruni +371 67181046

Iestājpārbaudījuma uzdevums un materiāli audzēkņiem no  9 - 10 gadiem.

 • Iestājpārbaudījuma uzdevums: iztēles darbs ar krāsām pēc uzdotas tēmas.
 • Izmantojamie materiāli: krāsainie zīmuļi, flomāsteri, pasteļu krītiņi, guašas vai akvareļu krāsas.
 • Formāts: A3 akvareļa papīra lapa.

Darba vērtēšanas kritēriji iztēles zīmējumam: 

 • darba atbilstība tēmai,
 • darba pabeigtība – laukuma aizpildījums,
 • krāsu saskaņošanas prasmes, kompozīcija. 

Iestājpārbaudījuma uzdevums un materiāli audzēkņiem no 11 - 13 gadiem.

 • Iestājpārbaudījuma uzdevums: uzgleznot kluso dabu, kas sastāv no 2-4 priekšmetiem.
 • Izmantojamie materiāli: guašas krāsas vai akvareļu krāsas.
 • Formāts: A3 akvareļa papīra lapa.

Darba vērtēšanas kritēriji gleznojumam no dabas: 

 • priekšmetu iekomponēšana lapā,
 • proporciju izjūta, attēlojot priekšmetus,
 • krāsu toņu jaukšanas prasmes.

 

 

 

Kā mūs atrast

Kontaktinformācija

Sazinies ar mums!

+371 67181041 Graudu iela 59, Rīga, Latvija