Latvian English

Pārdaugavas Mūzikas un mākslas skola

Lai iestātos Mūzikas nodaļā

Profesionālās ievirzes izglītības programmā vai sagatavošanas klasē ir jākārto iestājpārbaudījums, kurā vērtē bērna vispārējās muzikālās dzirdes attīstību, muzikālo atmiņu un ritma izjūtu.

Muzikālā dzirde:
• nodziedāt paša izvēlētu dziesmiņu,
• atkārtot skaņas ar balsi uz zilbes “la” vai “ta”.
Muzikālā atmiņa:
• ar balsi uz zilbes atkārtot nospēlēto melodiju.
Ritma izjūta:
• noplaukšķināt spēlētās melodijas ritmu.

 

Skola uzņem audzēkņus 6 vai 8 gadu profesionālās ievirzes izglītības programmā vecumā no 7 - 12 gadiem, atkarībā no izvēlētās specialitātes, sīkāka informācija sadaļā Mūzika

Īpaši gaidām jaunos audzēkņus šādās izglītības programmās: Vijoles spēle, Čella spēle, Kontrabasa spēle, Kokles spēle, Obojas spēle, Fagota spēle, Mežraga spēle, Trombona spēle, Akordeona spēle un Kora klase.

Sagatavošanas klasē piedāvājam mācīties pirmskolas vecuma bērniem, papildus info skatīt sadaļā Mūžizglītība

 

Iestājpārbaudījumi uz 2022./2023. māc. g. notiks 2022. gada 1. un 2. jūnijā plkst. 10:00 pieteikumu saņemšanas secībā.

 

Lai pieteiktu bērnu mūzikas skolā, ir jāiesniedz zemāk norādītie dokumenti.
• iesniegums.  lejupielādē šeit
• pielikums iesniegumam par datu apstrādi. lejupielādē šeit
• ārsta izziņa (forma 027/u) 
• dzimšanas apliecības kopija
 ar apliecinājumu: "Iesniedzu glabāšanai Pārdaugavas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņa personas lietā. Vecāka paraksts, paraksta atšifrējums".

Dokumentus var iesniegt:
digitāli, e-pasts: pmms@riga.lv, iesniegumu parakstot ar elektronisko parakstu,
skolas pastkastītē pie skolas ieejas,
klātienē, piesakoties uz konkrētu laiku pa tālr.  67181044 vai 67181041

Darba laiks (darba dienās no 10:00 līdz 16:00).

Visi dokumenti jāiesniedz no 2. līdz 27. maijam.

 

Informācija par mācībām mūzikas izglītības programmā zvanot uz tālr. 67181042, vai rakstot uz e-pastu pmms@riga.lv.

Ja vēlaties iepriekš iepazīties par iespējām mācīties PMMS un piereģistrēt konsultācijām savu bērnu kādā no izglītības programmām, lūdzu aizpildiet anketu šeit.

 

Informāciju par uzņemšanas rezultātiem varēsiet saņemt sākot no

7. jūnija plkst. 13:00.

Lai iestātos Mākslas nodaļā,

ir jākārto iestājpārbaudījums klātienē. Skola uzņem audzēkņus 6 gadu mācību programmā  
“Vizuāli plastiskā māksla” vecumā no 9 - 13 gadiem. 

Sagatavošanas klasē Vizuāli plastiskā māksla (zīmēšana un gleznošana) piedāvājam mācīties 6 - 9 gadus veciem bērniem. Papildus info skatīt sadaļā Mūžizglītība

 

Iestājpārbaudījumi uz 2022./2023. māc.g. notiks 2022. gada 1. jūnijā plkst. 17:00 vai 2. jūnijā plkst. 11:00. 

9-10 gadus vecam bērnam:
​eksāmenā patstāvīgi  jāuzzīmē vai jāuzglezno iztēles darbs ar krāsām pēc uzdotas tēmas, 
11-13 gadus vecus bērnus uzņemam uz vakantajām vietām:
eksāmenā patstāvīgi jāuzglezno klusā daba.

 

Informāciju par uzņemšanas rezultātiem varēsiet saņemt sākot no  7. jūnija plkst. 13:00

pa tālr. +371 67181041 - Baiba Lakeviča, biroja administratore;  +371 67181041 - lietvede Maija Liepiņa; +371 67181046 Mākslas nodaļa Dace Paeglīte - direktores vietniece mācību darbā mākslas izglītības programmā; +371 67181047  Mākslas nodaļa.

 

Lai pieteiktu bērnu mākslas skolā, ir jāiesniedz zemāk norādītie dokumenti.
• iesniegums.  lejupielādē šeit
• pielikums iesniegumam par datu apstrādi. lejupielādē šeit 
• ārsta izziņa (forma 027/u) 
• dzimšanas apliecības kopija
 ar apliecinājumu: "Iesniedzu glabāšanai Pārdaugavas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņa personas lietā. Vecāka paraksts, paraksta atšifrējums".

Dokumentus var iesniegt:
1. digitāli - E-pasts: pmms@riga.lv, iesniegumu parakstot ar elektronisko parakstu,
2. skolas pastkastītē pie skolas ieejas,
3. klātienē, piesakoties pa tālr. +371 67181044 vai +371 67181041 uz konkrētu laiku.
Darba laiks (darba dienās no 10:00 līdz 16:00).

 

Visi dokumenti jāiesniedz no 2. līdz 27. maijam!

 

Iestājpārbaudījuma uzdevums un materiāli audzēkņiem no  9 - 10 gadiem.
1. Iestājpārbaudījuma uzdevums: iztēles darbs ar krāsām pēc uzdotas tēmas.
2. Izmantojamie materiāli: krāsainie zīmuļi, flomāsteri, pasteļu krītiņi, guašas vai akvareļu krāsas.
3. Formāts: A3 akvareļa papīra lapa.

 

Darba vērtēšanas kritēriji iztēles zīmējumam: 
• darba atbilstība tēmai,
• darba pabeigtība – laukuma aizpildījums,
• krāsu saskaņošanas prasmes, kompozīcija. 

 

Iestājpārbaudījuma uzdevums un materiāli audzēkņiem no 11 - 13 gadiem.
1. Iestājpārbaudījuma uzdevums: uzgleznot kluso dabu, kas sastāv no 2-4 priekšmetiem.
2. Izmantojamie materiāli: guašas krāsas vai akvareļu krāsas.
3. Formāts: A3 akvareļa papīra lapa.

 

Darba vērtēšanas kritēriji gleznojumam no dabas: 
• priekšmetu iekomponēšana lapā,
• proporciju izjūta, attēlojot priekšmetus,
• krāsu toņu jaukšanas prasmes.

Kā mūs atrast

Kontaktinformācija

Sazinies ar mums!

+371 67181041 Graudu iela 59, Rīga, Latvija