Latvian English

Pārdaugavas Mūzikas un mākslas skola

Lai iestātos Mūzikas nodaļā

ir jākārto iestājeksāmens, kurā pārbauda bērna vispārējo dzirdes attīstību, melodisko dzirdi, ritma izjūtu. 
Pārbaudē: 

  • bērnam jānodzied iepriekš sagatavota brīvas izvēles dziesma bez pavadījuma,
  • skolotājs demonstrē un bērns atkārto dzirdētās ritma frāzes (divu līdz četru taktu robežās),
  • skolotājs demonstrē īsu melodijas frāzi (divu līdz četru taktu robežās) un bērns atkārto,
  • skolotājs uz klavierēm nospēlē vienu, divu, trīs vai vairāku skaņu saskaņu un bērns nosaka cik skaņas viņš dzird, vajadzības gadījumā atšķir zemāko, augstāko un spēj tās arī nodziedāt.

Skola uzņem audzēkņus 8 un 6 gadu mācībām, vecumā no 7 - 12 gadiem (atkarībā no izvēlētās specialitātes).
Ja bērns ir jaunāks, tad skola piedāvā mācīties sagatavošanas klasē, kas atšķiras ar stundu skaitu un balstās uz pašfinansējumu (papildus info skatīt sadaļā Mūžizglītība). 

Iestājeksāmeni notiek mācību gada beigās - jūnija sākumā. Septembrī iespējama papildus uzņemšana uz vakantajām budžeta vietām, ja tādas ir.

Skola uzņem audzēkņus vidējās mūzikas izglītības programmās. Jūnija sākumā audzēkņiem jākārto pārbaudījums specialitātē un kolokvijs teorētisko priekšmetu blokā, kas ietver arī mūzikas vēsturi.

Lai veiksmīgāk noritētu iestājpārbaudījums, iesakām bērniem apmeklēt konsultācijas, kas sākas jau maija beigās. Tajās bērns tiks iepazīstināts ar iestājeksāmena norisi, skolu un skolotājiem. Konsultācijās ir iespēja uzzināt un atrast bērnam vēlamo instrumenta spēles apguvi. Ieteicams bērnam apmeklēt konsultācijas gan instrumentu spēlē, gan solfedžo. Precīzus konsultāciju datumus katrā specialitātē var uzzināt mājas lapas aktualitātēs maija mēnesī.

 

Lai pieteiktu bērnu uz mūzikas skolu vecākiem jāiesniedz iesniegums, ārsta izziņa un dzimšanas apliecības kopija.

Visi dokumenti jāiesniedz mācību sekretārei 107. kab. līdz 31. maijam.

 

Konsultāciju saraksts 2019. (labots 23.05.2019.)

2019. gada 27. maijā plkst. 18.00 notiks Pūšamo un sitamo instrumentu audzēkņu nodaļas koncerts, 
kurā iepazīstināsim ar visiem pūšamajiem un sitamajiem instrumentiem, kurus var iemācīties spēlēt mūsu skolā.

 

Iestājeksāmeni uz 2019./2020. m. g. ir 3. un 4. jūnijā.

Par uzņemšanas eksāmenu sarakstu interesēties, zvanot 31. maijā pēc plkst. 15.00. 
Kontakttālruni meklēt sadaļā kontakti.

Informāciju par uzņemšanas rezultātiem varēsiet saņemt 6. jūnijā.

Mācību sekretāres darba laiks (P.-C. 10.00-17.30, Pk. 10.00-16.00).

 

Papildus uzņemšana Mūzikas nodaļā š.g. 3. septembrī plkst.17.00. Jaunus iesniegumus pieņem līdz 3. septembrim!

 

Lai iestātos Mākslas nodaļā

ir jākārto iestājeksāmens.
Iestājpārbaudījumā bērnam  jāuzzīmē vai jāuzglezno iztēles darbs ar krāsām pēc uzdotas tēmas. Uz iestājpārbaudījumu jāņem līdzi piederumi darbam - A3 formāta papīrs, krāsas, flomāsteri, zīmuļi vai krītiņi – pēc bērna izvēles.

Skola uzņem audzēkņus 6 gadu mācībām vecumā no 9 - 13 gadiem. Ja bērns ir jaunāks, tad skola piedāvā mācīties mākslas studijā (papildus info skatīt sadaļā Mūžizglītība).

 

Iestājeksāmeni uz 2019./2020. m. g. notiks 27. un 28. maijā plkst. 17.00-19.00 skolas 1. stāvā Mākslas zālē.

Informāciju par uzņemšanas rezultātiem varēsiet saņemt 6. jūnijā.

 

Lai pieteiktu bērnu uz mākslas skolu vecākiem jāiesniedz iesniegums, ārsta izziņa un dzimšanas apliecības kopija.

Visi dokumenti jāiesniedz mācību sekretārei 107. kab. vai 105. kab. līdz 23. maijam.

Mācību sekretāres darba laiks (P.-C. 10.00-17.30, Pk. 10.00-16.00).

 

Informāciju par Mūzikas vai Mākslas studijām meklēt sadaļā Mūžizglītība

Kā mūs atrast

Kontaktinformācija

Sazinies ar mums!

+371 67181041 Graudu iela 59, Rīga, Latvija