Latvian English

Pārdaugavas Mūzikas un mākslas skola

Kultūras ministrijas apbalvojums

2019. gada 18. aprīlī Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā apbalvojumus saņēma talantīgākie kultūrizglītības nozares audzēkņi, viņu skolotāji un koncertmeistari. Kultūras ministrijas apbalvojumu piešķir par nozīmīgiem sasniegumiem starptautiskos konkursos, izstādes un skatēs mākslu nozarēs. Priecājamies un lepojamies par mūsu skolas flautas spēles audzēknēm Elzu Heinsbergu un Antru Ķīseli, kā arī skolotāju Ingu Grīnvaldi, kuras saņēma šo nozīmīgo apbalvojumu.

 


Atpakaļ

Kā mūs atrast

Kontaktinformācija

Sazinies ar mums!

+371 67181041 Graudu iela 59, Rīga, Latvija